Pomożemy Ci
utrzymać kontrolę
nad Twoimi finansami

Czy jest możliwy odbiór dokumentów bezpośrednio od Przedsiębiorcy?

Tak jest taka możliwość, po wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca. Istnieje również możliwość dostarczenie dokumentów drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Minimalne wynagrodzenie w 2017 r.

Płaca minimalna od stycznia 2017 r. będzie wynosić 2.000 zł. brutto

...

Limity dla ryczałtu.

Zwiększono limit przychodów, który uprawnia do korzystania z prawa do...

Amortyzacja jednorazowa

W 2017 r. wysokość amortyzacji jednorazowej wynosi 215.000 zł.