Pomożemy Ci
utrzymać kontrolę
nad Twoimi finansami

Czy po przekazaniu dokumentów do biura Przedsiębiorca ma dostęp do dokumentów księgowych?

Oczywiście tak. Kopie potrzebnych dokumentów prześlemy faxem lub pocztą elektroniczną. Ponadto w godzinach pracy biura wszelkie informacje dotyczące danych z faktur (nazwa, NIP kontrahenta, nr rachunku, kwota) można uzyskać telefonicznie.

Minimalne wynagrodzenie w 2020 r.

Płaca minimalna od stycznia 2020 r. będzie wynosić 2.600 zł. brutto

...

Limity dla ryczałtu.

Zwiększono limit przychodów, który uprawnia do korzystania z prawa do...

Amortyzacja jednorazowa

W 2020 r. wysokość amortyzacji jednorazowej wynosi 219.000 zł.