Pomożemy Ci
utrzymać kontrolę
nad Twoimi finansami

Minimalne wynagrodzenie w 2017 r.

$entry->title

Płaca minimalna od stycznia 2017 r. będzie wynosić 2.000 zł. brutto

NOWOŚĆ!!! – minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenie

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł brutto dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. Nowe zasady wiążą się z koniecznością prowadzenia ewidencji przepracowanego czasu i potwierdzania liczby przepracowanych godzin.

Minimalne wynagrodzenie w 2017 r.

Płaca minimalna od stycznia 2017 r. będzie wynosić 2.000 zł. brutto

...

Limity dla ryczałtu.

Zwiększono limit przychodów, który uprawnia do korzystania z prawa do...

Amortyzacja jednorazowa

W 2017 r. wysokość amortyzacji jednorazowej wynosi 215.000 zł.