Pomożemy Ci
utrzymać kontrolę
nad Twoimi finansami

Czy jest możliwy odbiór dokumentów bezpośrednio od Przedsiębiorcy?

Tak jest taka możliwość, po wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca. Istnieje również możliwość dostarczenie dokumentów drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Minimalne wynagrodzenie w 2020 r.

Płaca minimalna od stycznia 2020 r. będzie wynosić 2.600 zł. brutto

...

Limity dla ryczałtu.

Zwiększono limit przychodów, który uprawnia do korzystania z prawa do...

Amortyzacja jednorazowa

W 2020 r. wysokość amortyzacji jednorazowej wynosi 219.000 zł.