Pomożemy Ci
utrzymać kontrolę
nad Twoimi finansami

Limity dla ryczałtu.

Zwiększono limit przychodów, który uprawnia do korzystania z prawa do opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Aktualnie wynosi on 250.000 euro, czyli 1.093.350 zł.

Dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki cywilnej brak limitu.
Dla podmiotów kontynuujących działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki cywilnej limit ten wynosi 1.093.350 zł.

Minimalne wynagrodzenie w 2020 r.

Płaca minimalna od stycznia 2020 r. będzie wynosić 2.600 zł. brutto

...

Limity dla ryczałtu.

Zwiększono limit przychodów, który uprawnia do korzystania z prawa do...

Amortyzacja jednorazowa

W 2020 r. wysokość amortyzacji jednorazowej wynosi 219.000 zł.