Kompleksowe
rozwiązania
ubezpieczeniowe

Pakiety ubezpieczeniowe

W naszej ofercie można znaleźć:

Ubezpieczenia komunikacyjne

Obowiązkowe ubezpieczenie OC, Auto Casco (AC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), assistance, ubezpieczenie szyb samochodowych, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie utraty zniżek w OC lub AC, pakiety.

Ubezpieczenie samochodu z uwagi na różnorodności ofert na rynku może przyprawić o zawrót głowy. Kontakt z wszystkimi firmami ubezpieczeniowym jest bardzo czasochłonny. Skontaktuj się z nami, a my dobierzemy zakres zgodny z Twoimi preferencjami i porównamy dla Ciebie oferty sprawdzonych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia mieszkań, domów, domów w budowie, domów letniskowych, nagrobków, ogrodzeń, altanek, piwnic, garażów, ubezpieczenia pod kredyt, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenia ochrony prawnej i assistance domowy.

Zdarzenia losowe takie jak: zalanie, pożar, powódź czy kradzież zdarzają się dosyć często. Ubezpieczenie domu lub mieszkania pozwoli Ci odtworzyć utracony majątek i pokryć np. koszty poszukiwania szkody oraz akcji ratowniczej. Skontaktuj się z nami, a my dobierzemy zakres zgodny z Twoimi preferencjami i porównamy dla Ciebie oferty sprawdzonych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia podróży

Ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, nieszczęśliwych wypadków za granicą, odpowiedzialności cywilnej, bagażu, ubezpieczenie kosztów poszukiwania i ratownictwa, ubezpieczenia dla osób pracujących za granicą.

Wyjeżdżając za granicę warto pomyśleć nad ubezpieczeniem w podróży czyli kosztów leczenia za granicą. Niespodziewana choroba czy nagły wypadek mogą pokrzyżować nasze plany za granicą. Warto się przed tym zabezpieczyć, aby jak najszybciej wrócić do zdrowia i dokończyć wymarzony urlop, czy podróż. Leczenie za granicą może okazać się bardzo kosztowne. Opieka medyczna w większości krajów jest płatna, a europejska karta EKUR pokrywa tylko nieznaczną część wydatków związanych z leczeniem.

Na lotnisku ginie Ci bagaż? W czasie górskiej wycieczki pechowo skręcasz nogę i potrzebujesz pomocy medycznej? Wszelkie wydatki, związane z tymi zdarzeniami, pokryte zostaną z ubezpieczeń: bagażu, kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.
Ochrona obejmuje 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie.

Ubezpieczenia podróży

Ubezpieczenia firm i zawodowe

Ubezpieczenia majątku firmy, maszyn i urządzeń, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy (w tym OC firmy budowlanej, zakładu kosmetycznego, gastronomii itp.), ubezpieczenie gotówki w transporcie oraz w kasie, cargo, ubezpieczenia pracowników służby zdrowia, architektów, rolników, nauczycieli i wychowawców.

Ubezpieczenie firmy to solidna podstawa działalności gospodarczej, które chroni firmę przed skutkami finansowymi zdarzeń losowych. Posiadamy w swojej ofercie zarówno obowiązkowe ubezpieczenia OC regulowane ustawą jak również dobrowolne.

Ubezpieczenia firm i zawodowe

Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia obowiązkowe (dotowane ubezpieczenie upraw rolnych dla rolników prowadzących uprawę roślin, którym z tego tytułu przysługują dopłaty do składek ubezpieczeniowych, OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego) i dobrowolne (dotowane ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia ruchomego)

Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia NNW

Nieszczęśliwego wypadku nie można przewidzieć, ale można ubezpieczyć od jego skutków siebie, swoją rodzinę i pracowników. W swojej ofercie mamy również specjalne ubezpieczenie dla dzieci, młodzieży czy też personelu.

Ubezpieczenia NNW

Pakiety ubezpieczeń

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych ma w swojej ofercie atrakcyjne pakiety ubezpieczeń, które dają najkorzystniejszą ofertę ubezpieczeniową. Dzięki takim rozwiązaniom Klient ma pełny zakres ochrony, oszczędność (płaci mniej, dzięki połączeniu kilku polis w jednym zestawie lub dostaje dodatkowe zniżki oraz wygodę zakupu).

Pakiety ubezpieczeń

Ubezpieczenia OC przewoźników

Jeśli Twoja firma zajmuje się zawodowym przewozem ładunków lub krajową spedycją warto mieć ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym. Dzięki niemu zabezpieczysz się przed finansowymi skutkami szkód, które powstały w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu towarów w drogowym transporcie krajowym. Swoim kontrahentom dajesz gwarancję, że w nieprzewidzianych wypadkach zadziała Twoja polisa.

Pakiety ubezpieczeń

Wypowiadanie umów

Pomagamy wypełnić dokumenty potrzebne do wypowiedzenia umów u poprzedniego ubezpieczyciela.

Pakiety ubezpieczeń